18 May 2020 Contractor report

Lägesrapport för frilans- och konsultbranschen v.20

Positiv trend för uppdragsutbudet. IT-branschen har förlorat flest uppdrag medan management och vård växer så det knakar. Storstäderna klarar sig relativt bra medan vissa regioner halverat sitt uppdragsutbud.

Först: Om du tycker dessa rapporter är vettiga eller har åsikter om dem så kommentera eller gilla dem gärna på LinkedIn. Länk hittar du längst ned!

Branscher

Den bransch som förlorat mest på krisen i Norden är helt klart IT & Telecom som backat med 5,4 procentenheter jämfört med sista kvartalet 2019 (från 66,2 % till 60,8 % av marknaden i Brainville). Den stora vinnaren är något förvånande Management & Strategi som ökat med 4,3 % (från 8,1% till 12,5 %) och därefter Vård & hälsa som näst intill dubblerats (från 2,2 % till 4,1 %).

Geografi

Köpenhamn och Oslo står sig bra vad gäller uppdragsutbud och håller i princip samma nivå vad gäller marknadsandelar i Norden om man jämför med sista kvartalet 2019. Stockholm har tappat 2,1 % (från 45 % till 42,9 %) och Helsingfors har gått från 3,3 % till 2,9 %.

Regioner som ökat rätt mycket, om än från en relativt låg nivå, är Nordland och Sør-Trøndelag i Norge samt Blekinge, Halland och Kalmar län i Sverige.

De regioner som tappat mest genom att halvera utbudet är Västernorrland och Gotland (Sverige), Sjælland (Danmark) och Rogaland (Norge)

Uppdragsutbud

Den positiva trenden för uppdragsutbudet håller i sig och vi ser alltså även denna vecka fler uppdrag än motsvarande period 2019.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Distansuppdrag

Den gångna veckan innehåller lite större andel distansuppdrag än veckan innan – 7,3 % jämfört med 6,3 %.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Sett över året ser det ut såhär:

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Vi ligger alltså fortfarande rejält över normalläget och vi förväntar oss att andelen distansuppdrag fortsätter ha en sådan nivå. En positiv effekt av krisen är just att allt fler inser att väldigt mycket jobb kan genomföras på distans och att det inte påverkar resultatet och att det är just resultat som bör mätas – inte timmar på arbetsplatsen.

Lediga konsulter

I Brainville kan man se konsulter som delat ut sin profil för att visa att de är tillgängliga för uppdrag. Antalet utdelade konsulter är 780 jämfört med 784 stycken veckan innan. Vi ligger fortsatt över 55 % högre än normalt. Fram till vecka 19 har vi en tydligt ökande trend, men den senaste veckan minskade vi alltså marginellt.

Uppmaning

Och jag avslutar med min sedvanliga uppmaning:

Hjälp konsulter, frilansare och egenanställda att hitta nya uppdrag!

Corona-krisen har gjort livet väsentligt jobbigare för många på flera olika sätt. Låt oss tillsammans göra det lite enklare för dem! Posta dina uppdrag i Brainville. Har du inget konto kan du publicera uppdrag här.

Du kan även använda Brainville för att slippa säga upp personal och för att hitta tillfällig personal. Vi har öppnat upp plattformen för utlåning av personal samt möjlighet för de som blivit av med jobb att gå in som egenanställda.

Jag vill nu uppmana dig att hjälpa till mer om du kan! Du kan hitta lediga konsulter genom att söka i Brainville och vi ger dig som vanligt direktkontakt. Annonsera helt utan kostnad och skriv #corona i texten så ser vi till att tillgängliggöra uppdraget för våra ca 16.000 medlemsbolag direkt.

More news

25 January 2021
15 October 2020