04 May 2020 Contractor report

Lägesrapport för frilans- och konsultbranschen v.18

Återigen har vi en vecka som ser bättre ut än motsvarande vecka förra året och denna gång kan vi faktiskt jämföra på ett bättre sätt eftersom det var Valborgsveckan – vare sig 2019 eller 2020 inföll Valborg på en helgdag. Vi ser också en tydlig och lite förvånande trend vad gäller distansuppdrag.

Efterfrågade roller

I Brainville publiceras runt 25.000 uppdrag om året och de är förstås uppdelat på många olika roller. Normalt sett tittar vi på perioder på 6 månader för att få ett rimligt underlag, men jag gör nu ett litet undantag. Jämför man efterfrågan på roller i Sverige från 1 mars till idag med sista kvartalet 2019 kan man bland annat se att:

 • Projektledare har återgått till samma andel som innan Corona, efter att ha ökat något initialt
 • .NET-utvecklare ligger fortsatt på en halvering av efterfrågan
 • Java-utvecklare har gått från 4,6 % till 3,1 %
 • Testare har ökat från 1,6 % till 2,0 %
 • Lösningsarkitekter har gått från 2,3 % till 1,8 %
 • SAP-konsulter har ökat från 2,7 % till 3,4 %
 • Cloud-konsulter (av olika slag) ligger fortfarande högt och har ökat från 1,2 % till 2,0 %

Jag vill poängtera att detta inte på något sätt är statistiskt säkerställt eftersom underlaget är litet.

Priser

Jag har tittat på några av de vanligare rollerna i Brainville och gjort en jämförelse mellan köparnas priser och säljarnas ansökningar i mars-april jämfört med priserna i senaste Konsultrapporten:

 • Projektledare: köparnas erbjudna pris har ökat med nästan 12 % och säljarnas ansökningar har sjunkit med ca 2 % i pris
 • .NET-utvecklare: köparnas och säljarnas pris ligger nu åter på samma nivåer som innan Corona
 • Java-utvecklare: köparna erbjuder 2 % högre pris och säljarnas ansökningar har sjunkit med ca 1 %
 • DevOps: köparna erbjuder 5 % mindre och säljarnas begär samma pris som innan Corona
 • Testare: köparna erbjuder 5 % mer och säljarna begär 1 % mer
 • JavaScript-utvecklare: här ser vi den klart största förändringen där köparna erbjuder 20 % mindre och säljarna begär 5 % mindre

Jag vill återigen poängtera att detta inte är statistiskt säkerställt eftersom underlaget är litet.

Uppdragsutbud

Utbudet av uppdrag brukar vara lågt denna tid av året av naturliga skäl.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Distansuppdrag

Andelen distansuppdrag sjönk ytterligare och april landade slutligen på ca 11,5 % efter att ha varit uppe i över 16 %.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Om vi istället ser andelen uppdrag per vecka blir detta förstås mycket tydligare:

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Lediga konsulter

I Brainville kan man se konsulter som delat ut sin profil för att visa att de är tillgängliga för uppdrag. Antalet utdelade konsulter har ökat med ca 5,5 % från förra veckan och vi landar nu på 771 stycken. Detta är över 50 % högre än normalt. Fram till vecka 18 har vi en tydligt ökande trend.

Uppmaning

Och jag avslutar med min sedvanliga uppmaning: Hjälp konsulter, frilansare och egenanställda att hitta nya uppdrag! Corona-krisen har gjort livet väsentligt jobbigare för många på flera olika sätt. Låt oss tillsammans göra det lite enklare för dem! Posta dina uppdrag i Brainville. Har du inget konto kan du göra det här.

Du kan även använda Brainville för att slippa säga upp personal och för att hitta tillfällig personal. Vi har öppnat upp plattformen för utlåning av personal samt möjlighet för de som blivit av med jobb att gå in som egenanställda.

Jag vill nu uppmana dig att hjälpa till mer om du kan! Du kan hitta lediga konsulter genom att söka i Brainville och vi ger dig som vanligt direktkontakt. Annonsera helt utan kostnad och skriv #corona i texten så ser vi till att tillgängliggöra uppdraget för våra ca 16.000 medlemsbolag direkt.

Vill du ha hjälp att komma igång? Kontakta mig här på LinkedIn!

More news

25 January 2021
15 October 2020