20 April 2020 Contractor report

Lägesrapport för frilans- och konsultbranschen v.16

En tydlig negativ trend syns nu i uppdragsutbudet, men det är fortfarande svårtolkat eftersom vi nu är i veckan efter påsk. Detta är traditionellt sett en lågintensiv vecka, delvis på grund av annandag påsk. Vidare ser vi en del ändringar i efterfrågan på roller.

Efterfrågan på roller

Jämför man efterfrågan på roller i Sverige från 1 mars till idag med sista kvartalet 2019 kan man se en rad förändringar sett till hela marknaden. Man bör dock tänka på att detta inte alls är statistiskt säkerställd information:

  • Sjuksköterska har mer än dubblerats, från 1,9 % till 4,3 %
  • Projektledare har ökat från 5 % till 5,6 %, medan tekniska projektledare sjunker från 1,7 % till 0,8 %
  • Java-utvecklare har gått från 4,6 % till 3,2 %
  • .NET-utvecklare har tappat från 4,3 % till 2,3 %
  • SAP-konsulter ökar från 2,7 % till 3,9 %
  • Cloud-konsulter (av olika slag) ökar från 1,2 % till 2,1 %

Uppdragsutbud

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Notera att grafen ovan visar 7-dagarsperioder med start 1 mars. Veckan efter påsk 2019 publicerades endast 361 uppdrag. Jämför man det med 2020 så har vi 345 uppdrag, vilket fortfarande är lägre, men det visar att trenden inte behöver vara så negativ som den ser ut i grafen. Detta återstår att se de kommande veckorna i april.

Distansuppdrag

Trenden för distansuppdrag håller, helt väntat, i sig och ligger fortfarande på dryga 15 % av den totala volymen uppdrag.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Vill du hjälpa en frilansare eller konsult?

Jag vill åter uppmana alla som har behov av konsulter att söka efter lediga konsulter i Brainville. Vi har över 700 och det ökar fortfarande. Ni kan även publicera uppdrag hos oss – det är helt gratis och vi tar aldrig del av affären. Om ni skriver #corona i uppdragstexten kan alla våra nästan 16.000 företag se din annons direkt. Passa på att hjälpa frilansare och konsulter som haft otur och blivit av med sina uppdrag!

More news

25 January 2021
15 October 2020