06 April 2020 Contractor report

Lägesrapport för frilans- och konsultbranschen v.14

Denna artikel är en uppföljning på tidigare information jag presenterat baserat på data som jag kan plocka ut ur Brainville. I början av april kan vi se att förändringarna har börjat bli större.

Vill du hjälpa en frilansare eller konsult?

Jag vill först passa på att uppmana alla som har behov av konsulter att söka efter lediga konsulter i Brainville. Vi har i dagsläget 718 stycken och det ökar fortfarande. Ni kan även publicera uppdrag hos oss – det är helt gratis och vi tar aldrig del av affären. Om ni skriver #corona i uppdragstexten kan alla våra nästan 16.000 företag se din annons direkt. Passa på att hjälpa frilansare och konsulter som haft otur och blivit av med sina uppdrag!

Uppdragsutbud

För första sjudagarsperioden sedan jag skrev första artikeln ser vi nu ett lägre utbud av frilans- och konsultuppdrag jämfört med 2019. Totalt sett var mars en bättre månad 2020 med 2320 publicerade uppdrag jämfört med 2019 då 1969 uppdrag publicerades. Trots det kan man se ett tydligt trendbrott och nu i april är det till och med så att vi har färre uppdrag jämfört med motsvarande period 2019.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

I grafen ovan visas 7-dagarsperioder för att underlätta jämförelser.

Framöver kommer det bli svårare att jämföra då påskafton 2019 var den 20 april, medan den i år är 11 april.

Distansuppdrag

Den mest väntade effekten på marknaden är ökningen av distansuppdrag. Normalt sett har Brainville knappt 1 % distansuppdrag, men nu i månadskiftesveckan var andelen 16,5 %. Det är en rejäl ökning.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Förra veckans topp på ca 4,5 % syns förstås inte ens längre. Antalet distansuppdrag har mer än 20-dubblats!

Aktivitet

Vi ser i allmänhet en höjd aktivitet i hela Brainville. T.ex. så har ansökningar ökat med runt 20 % och det är en tydlig trend uppåt.

Många företag har kompletterat sina företagsprofiler för att göra sig mer sökbara. Vidare ser vi både en ordentlig ökning av både konsultprofiler och kvalitet på konsultprofiler. Detta tyder förstås på att många bolag råkat illa ut eller förbereder sig för att det ska hända. Vi vill tipsa alla som drabbats att tagga sina konsultprofiler med #corona så att bolag som vill hjälpa er kan hitta er lättare.

Priser

Normalt sett så visar vi upp priser halvårsvis då vi inte tycker att vi får ett tillräckligt bra underlag annars. Även om vi har runt 25.000 uppdrag om året så är det förstås uppdelat på många olika roller. Att då se på kortare perioder än 6 månader kan känns helt enkelt lite för osäkert.

Jag gör nu ett litet undantag och har kikat på några av de vanligare rollerna i Brainville. Jag tycker inte att man kan dra alltför stora slutsatser av detta, men här är en jämförelse mellan köparnas priser och säljarnas ansökningar i mars jämfört med priserna i senaste Konsultrapporten:

  • Projektledare: köparnas erbjudna pris har ökat med ca 10 % och säljarnas ansökningar har sjunkit med ca 2 % i pris
  • .NET-utvecklare: köparna erbjuder 2 % lägre pris än förut och säljarnas ansökningar har ökat med ungefär samma procentsats
  • Java-utvecklare: köparna erbjuder 3 % högre pris och säljarnas ansökningar har sjunkit med ca 1 %
  • DevOps: köparna erbjuder 3 % mindre och säljarnas begär 1 % mindre

Jag vill poängtera att detta inte på något sätt är statistiskt säkerställt. Det är helt enkelt en ögonblicksbild över mars.

More news

25 January 2021
15 October 2020