20 December 2018 Article

Kom in i matchen ni också! Boken ”Gig-ekonomi för företag” visar vägen in i framtiden.

Vi har passat på att intervjua konsultexperten Marianne Olsson om trender och spaningar inför 2019. Hon berättar även om sin nya bok som ska lära företag om gig-ekonomins fördelar.

Vilka trender är viktigast inför 2019?

– Gig-ekonomi och digitaliseringen påverkar alla företag och branscher. Arbetsgivarna har stora utmaningar när det kommer till kompetensförsörjning både på kort och lång sikt. Detta bekräftades nyligen i en trendspaning från Kairos Future som identifierat kompetensförsörjning och digitalisering som de största utmaningarna inför 2019, berättar konsultexperten Marianne Olsson.

Varför har du skrivit boken ”Gig-ekonomi för företag”?

– Fler arbetsgivare och beställare behöver börja dra fördel av gig-ekonomins möjligheter och samtidigt ta tillvara på alla som finns på jobb-marknaden idag. Det handlar om att möta alla potentiella kandidater med anpassade erbjudanden och avtal oavsett om de söker en anställning, är intresserade av ett projektbaserat gigg eller är erfarna konsulter såsom generalister eller specialister. På så sätt får företagen kompetensen i tid och kan förnya sig och växa vartefter behoven förändras och marknaden utvecklas. Att tillämpa gig-ekonomi blir en konkurrensfördel både genom smartare kompetensförsörjning och en mer snabbrörlig organisation utifrån att affärs- och kundperspektiv.

Vill du dela med dig om några tips från boken?

– Jag tror det finns många fördelar för alla organisationer, oavsett om de är inom privat eller offentlig sektor, att samarbeta mer internt mellan HR- och konsultinköpsavdelningarna. Sedan är en sann gig-organisation organiserad tvärtom mot idag. Tänk hur flexibelt det vore om organisationen hade 20 % fast anställda och 80 % giggare? Det går ju att skriva långsiktiga avtal om man vill ha en lång relation utan att erbjuda anställning. Många skulle vinna på att tänka nytt här och nystartade företag kan tillämpa detta från starten och växa med olika kompetensbehov över tid genom att ha en mix av anställda och giggare. Det behöver inte bli dyrare. Det kan till och med vara så att arbetsgivarna sparar pengar eftersom de ökar effektiviteten, når målen snabbare och slipper vänta på långa rekryteringsprocesser för kvalificerade medarbetare. Viktigt att inte stirra sig blind på lönesummor utan tänka på vilket värde rätt person på rätt plats i rätt tid faktiskt skapar.

Och vad tycker då vi på Brainville om Mariannes nya bok?

– Vi skulle vilja sätta den här boken i händerna på varje HR-chef och säga – läs och kom in i matchen!

Lässugen? Boken har släppts som e-bok och kan köpas i alla nätbutiker. Mer info hittar du på www.konsultboken.se!

Om Marianne Olsson
Marianne är managementkonsult, föreläsare och författare till Konsultboken och Framgångsrik Konsult. Hon är en erkänd konsultexpert och rådgivare i branschen.

More news

15 October 2020